Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector naar nieuws overzicht

23 Februari 2021

Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze basisregels tijdens het bezoek !

Het organiseren van niet-toegelaten activiteiten of het niet naleven van onderstaande maatregelen kan leiden tot onmiddellijke sluiting van de handelszaak en/of zware boetes.

De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle types van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. Het protocol is van toepassing op alle prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…).

Dit sectorprotocol is aanvullend op de sectorgids die van toepassing is in het Paritair Comité 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Belangrijk !

Raadpleeg steeds de meest recente overheidsrichtlijnen op www.info-coronavirus.be.

Deze tekst wordt regelmatig geactualiseerd in functie van eventuele aangepaste richtlijnen vanuit de overheid door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), in samenwerking met de sectorfederaties CIB VLAANDEREN en FEDERIA.

Aanpassingen zullen meegedeeld worden aan de federale Minister van Economie en Werk, alsook de federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/CIBflits/Sectorprotocol_NL--3-11022021.pdf

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons