Vastgoedtip op zondag: Krijgt de huurder voorrang bij de verkoop van de huurwoning? naar nieuws overzicht

19 Januari 2020

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat verhuurders na een tijd de huurwoning wensen te verkopen. Krijgt de huurder dan automatisch voorrang om de verhuurde woning te kopen?

1. Niet automatisch
In zo’n geval kan er sprake zijn of van een voorkooprecht of van een voorkeurrecht. Dit betekent dat de huurder voorrang krijgt op anderen om de huurwoning te kopen. Let wel: bij een woninghuurovereenkomst beschikt de huurder bij de verkoop van de huurwoning niet automatisch over een voorkooprecht of voorkeurrecht. Al kunnen huurder en verhuurder hierin wel overeenkomen. Weet trouwens dat er belangrijke verschillen bestaan tussen een voorkeurrecht en een voorkooprecht, met verschillende gevolgen in geval van verkoop.

2. Voorkeurrecht
Wanneer de huurder een ‘voorkeurrecht’ heeft, wil dit zeggen dat hij als eerste de kans krijgt om de woning aan te kopen wanneer de verkoper van plan is het goed te koop aan te bieden. Daarmee krijgt hij een bevoorrechte onderhandelingspositie.  Bij een voorkeursrecht heeft de verkoper dus louter de intentie om te verkopen.

3. Voorkooprecht
Is er sprake van een ‘voorkooprecht’, dan heeft hij een (wettelijk) recht om de woning bij voorrang aan te kopen, ook al heeft de verkoper al een verkoopovereenkomst gesloten met een andere kandidaat-koper. Het belangrijkste verschil met het voorkeurrecht ligt dus in het bestaan (of niet bestaan) van een voorafgaandelijke verkoopovereenkomst met een andere persoon.

Bron: de Zondag

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons