Vastgoedtip op zondag: Huurwoning betreden voor herstellingswerken? naar nieuws overzicht

08 December 2019

Niemand heeft graag pottenkijkers, en al zeker niet in je woning. Het is dan ook de logica zelve dat een verhuurder niet zomaar bij de huurder kan binnenvallen voor pietluttige zaken. Maar wat als er in de huurwoning huurherstellingen moeten worden uitgevoerd die ten laste van de verhuurder zijn?

1. Niet-dringende vs. dringende werken
De verhuurder zal de herstellingen die te zijnen laste zijn, moeten uitvoeren wanneer de huurder hierom vraagt. Tenzij het gaat om dringende werken, kan hij de herstellingswerken niet uitvoeren tegen de wil van de huurder. Een voorafgaand akkoord van de huurder is noodzakelijk. Enkel dringende herstellingen die niet kunnen worden uitgesteld tot het einde van de huurovereenkomst, kunnen zonder de toestemming van de huurder worden uitgevoerd.

2. Verhuurder op de hoogte brengen
De huurder is wel verplicht om de eigenaar op de hoogte te brengen van herstellingen die nodig zijn en ten laste van de verhuurder vallen. Doet hij dit niet en ziet hij lijdzaam toe hoe de schade vergroot, dan kan hij geen schadevergoeding eisen voor schade die aan zichzelf of zijn goederen is ontstaan door zijn stilzitten.

3. Ontbinding huurovereenkomst
Komt de huurder zijn verplichtingen niet na, dan kan hij omgekeerd wel worden verplicht om de verhuurder te vergoeden. Naargelang de omstandigheden kan de verhuurder ook de ontbinding van de huurovereenkomst eisen.

 

Bron: de Zondag

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons