Vastgoedtip op zondag: Wat als de algemene vergadering te weinig aanwezigen telt? naar nieuws overzicht

15 December 2019

Het leiden van een algemene vergadering – het ultieme beslissingsorgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars –  is niet altijd een sinecure. Wanneer die jaarlijkse vergadering plaatsvindt, wordt vastgelegd in het reglement van mede-eigendom.

1. Voldoende aanwezigen
De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldige beslissingen nemen wanneer er voldoende aanwezigen zijn. Zo moet aan het begin van de vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Daarbij moeten ze ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

2. Meer dan drie vierde van de aandelen
Is dit niet het geval, dan kan de algemene vergadering toch rechtsgeldig beraadslagen. Voorwaarde is wel dat de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

3. Tweede algemene vergadering
Wordt het vereiste aanwezigheidsaantal niet bereikt, dan moet de syndicus een tweede algemene vergadering bijeenroepen. Die kan na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen en rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en hun aandelen. Bovendien moet de agenda van de tweede vergadering ongewijzigd blijven. Wordt er toch wat gewijzigd (uitgezonderd een rechtzetting of verbetering), dan gaat het om een eerste uitnodiging en is het aanwezigheidsquorum opnieuw noodzakelijk.

Bron: de Zondag

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons