Diensten

Elektriciteitskeuring

De elektriciteitskeuring is een verslag dat de staat en conformiteit van de elektrische installatie(s) in uw woning in kaart brengt. Bij de verkoop van uw woning moet u een geldig elektriciteitskeuring kunnen voorleggen. GROUP B werkt nauw samen met deskundige keurders. 

Wanneer de keuring van uw elektrische installatie een aantal overtredingen of gebreken vaststelt, betekent dit niet dat de verkoop van de woning niet kan doorgaan. U heeft als verkoper enkel de verplichting om een keuringsverslag af te leveren aan de koper, zodat hij tijdig geïnformeerd wordt omtrent de staat van de installatie.

De koper heeft na het verlijden van de notariële akte 18 maanden (elektrische installatie in gebruik genomen voor 01/10/1981) ofwel 12 maanden (elektrische installatie in gebruik genomen na 01/10/1981) de tijd om de installatie opnieuw conform te maken. Binnen deze termijn dient de koper een herkeuring te laten uitvoeren, waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons